Missie en visie

Samen gaan voor de beste zorg aan kwetsbare ouderen waarbij iedereen zich thuis voelt. Dat is onze missie. ZorgZamen is daarbij het sleutelwoord.

Onze visie

Anna Ouderenzorg biedt kwetsbare ouderen een gevarieerd aanbod van hoogcomplexe geriatrische zorg vanuit onze laagdrempelige locaties in Geldrop en Heeze. Hiermee speelt Anna Ouderenzorg in op de individuele behoefte van iedere cliënt. Uitgangspunt daarbij is het behouden van de zelfstandigheid en eigen regie van cliënten.

Onze passie is het bevorderen van de kwaliteit van leven van de kwetsbare oudere mens. We staan klaar voor onze cliënten op de momenten die ertoe doen. Samen met onze cliënten en op persoonlijke wijze zoeken we naar de beste oplossing. Ook als die niet meteen voor de hand ligt.

Ons gevarieerde aanbod wordt kleinschalig georganiseerd door professionele, betrokken en enthousiaste medewerkers in samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers. Anna Ouderenzorg werkt samen met andere zorgaanbieders, zoals het ziekenhuis, huisartsen, thuiszorg- en welzijnsorganisaties, en met de gemeenten waarin onze locaties gevestigd zijn.

Anna Ouderenzorg is een ondernemende en gezonde organisatie en investeert in haar medewerkers zodat zij met plezier en trots eigen verantwoordelijkheid nemen.

Heb je nog vragen?

We helpen je graag. Neem contact met ons op via: