Klachten

Onze medewerkers werken iedere dag hard om onze bewoners zo goed mogelijke zorg te geven. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent. We hopen dat je dat dan tegen ons zegt. Als we weten wat er niet goed gaat, kunnen we kijken of we onze zorg kunnen verbeteren. Jouw klacht kan dus een belangrijk advies voor ons zijn.

De meeste problemen kunnen we oplossen als we er goed over praten. Vertel het dus aan een medewerker als je niet tevreden bent. Als je dat liever niet doet, kun je het ook vertellen aan de leidinggevende, of bij de klachtenfunctionaris van het Anna. Je kunt dat zelf doen, maar je kunt dat ook aan iemand anders vragen.

Anna Zorggroep heeft een klachtencommissie. De leiding van de Zorggroep heeft daar geen invloed op. Die commissie is dus onafhankelijk. De commissie onderzoekt formele klachten en houdt zich daarbij aan de Klachtenregeling voor cliënten van Anna Ouderenzorg. De klachtencommissie mag volgens de regels niet alle soorten klachten behandelen. Als de klachtencommissie je klacht niet mag behandelen, stuurt die je door naar een organisatie die je wel mag helpen.

Binnen 5 werkdagen bericht

Als je klaagt bij de klachtencommissie krijg je meestal binnen 5 werkdagen te horen wat er verder gaat gebeuren.

En daarna?

De klachtencommissie besluit of je gelijk hebt en laat dat weten aan jou én aan degene over wie je klaagt. Je krijgt ook uitleg over het besluit. Ook de Raad van Bestuur van het Anna hoort wat het oordeel van de klachtencommissie is. De Raad van Bestuur stuurt jou en de klachtencommissie daarna een brief om uit te leggen of er maatregelen genomen worden tegen degene over wie je hebt geklaagd.

Ben je niet tevreden over hoe we bij de Anna Ouderenzorg je klacht behandelen? Dan kun je terecht bij de geschillencommissie zorg. Dat moet je doen binnen 3 maanden nadat het probleem is ontstaan. Let op: het is niet gratis om een meningsverschil door de geschillencommissie te laten behandelen.

Meer informatie over de klachtenbehandeling bij Anna Ouderenzorg staat in de Klachtenregeling voor cliënten van Anna Ouderenzorg. Hiermee voldoen we aan de wet- en regelgeving rond klachten: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In de klachtenregeling van Anna Ouderenzorg staat wat we doen als er klachten zijn en wat de klachtencommissie doet. Wil je onze klachtenregeling op papier? Bel dan even met het directiesecretariaat van Anna Ouderenzorg, telefoonnummer 088 567 7720.

Voor klachten die te maken hebben met de Wet Zorg en Dwang (Wzd) is een aparte klachtenregeling. Heb je een klacht over onvrijwillige zorg?

  • Praat hierover met de medewerker met wie je een probleem hebt, of met de leidinggevende van deze medewerker
  • Je kunt ook over je klacht praten met de cliëntvertrouwenspersoon (CVP), zodat deze je kan helpen
  • Wordt een probleem niet opgelost? Stuur dan een e-mail naar de klachtenfunctionaris van Anna Ouderenzorg via klachtenbemiddeling.ouderenzorg@st-anna.nl. De klachtenfunctionaris kan de klacht indienen bij de KCOZ.

Meer informatie

Als je meer wil weten, kun je bellen of mailen met de klachtenfunctionaris van Anna Ouderenzorg, Marion Geomini. Haar telefoonnummer is 088 567 7720, haar mailadres is klachtenbemiddeling.ouderenzorg@st-anna.nl

Heb je nog vragen?

We helpen je graag. Neem contact met ons op via: