Kosten en eigen bijdrage

Voor de zorgverlening en het wonen in verzorgings- en verpleeghuizen betaal je een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Je kunt dit aanvragen bij het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten (CAK-BZ), die deze tegemoetkoming vaststelt en verrekent. Dit gebeurt volgens de richtlijnen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wanneer je thuis of in een aanleunwoning woont en zorg van Anna Ouderenzorg ontvangt, moet je in sommige gevallen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen, na het ontvangen van de zorg. Dit gebeurt via het CAK-BZ. Op de website van CAK-BZ vind je meer informatie. De medewerkers zijn te bereiken op werkdagen via het gratis telefoonnummer 0800 00 87 (voor zorg met verblijf) en op 0800  19 25 (voor zorg zonder verblijf en WMO). 

Cliënten die in één van onze locaties wonen, kunnen gebruik maken van verschillende aanvullende diensten. Hieraan zijn soms kosten verbonden.

Bekijk het kostenoverzicht aanvullende diensten Anna Ouderenzorg 2024

Wij bieden een aantal zorgdiensten die worden vergoed door de Zorgverzekeringswet (Zvw). Denk hierbij bijvoorbeeld aan eerstelijns paramedische zorg. Als je deze zorg wilt ontvangen, is het belangrijk om zelf vooraf goed je verzekeringspolis na te kijken om te zien of jouw verzekering onze zorg dekt. Als dit niet het geval is, moet je de kosten voor de zorg zelf betalen. Wij sturen onze rekening dan rechtstreeks naar je toe. Ook als je zorgverzekeraar geen contract met ons heeft, moet je (mogelijk) een deel van de kosten zelf betalen. Wij brengen dan een zogenaamd passantentarief in rekening aan jou als patiënt of aan de zorgverzekeraar.

Bekijk de passantentarieven eerstelijns paramedische zorg 2024

In het Centrum voor herstel en revalidatie bieden wij geriatrische revalidatiezorg (GRZ). De kosten hiervoor worden vergoed uit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Bekijk de tarieven geriatrische revalidatiezorg 2024

Heb je nog vragen?

We helpen je graag. Neem contact met ons op via: